Θέσεις εργασίας στον ΟΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔ. Τ-ΤΥΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΚΩΔ. Τ-ΤΜ  – ΑΤΤΙΚΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΩΔ. Τ-ΤΛΔ  – ΑΤΤΙΚΗ, ΝΕΜΕΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΩΔ. Τ-ΜΧΕ  – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :
· Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με κατεύθυνση τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την πληροφορική ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού.
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον First Certificate in English ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος).
· Πολύ καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και αυτοματισμού γραφείου (MS-Office).
· Γνώση τεχνολογιών LAN/WAN δικτύων.
· Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
· Εστίαση στο αποτέλεσμα.
· Πελατοκεντρική προσέγγιση.
· Προσαρμοστικότητα.
· Ομαδικό πνεύμα.
· Ικανότητα διαχείρισης σύνθετων έργων.
· Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
· Δυνατότητα εργασίας Standby 24Χ7 (ετοιμότητα επέμβασης).
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Επιθυμητά προσόντα:
· Εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση και αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) έτη.
· Πιστοποίηση ECDL.
· Γνώση τεχνολογιών επιχειρησιακών συστημάτων – PBX.
· Γνώση Routing/ Switching, VoIP και βασικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης και διαχείρισης.
· Ενεργή πιστοποίηση επιπέδου CCNΑ (Cisco Certified Network Associate).
· Ενεργές πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες PBX.
· Γνώση εκτέλεσης πεδιομετρήσεων και εγκατάστασης Wi-Fi δικτύων.
πηγή:http://www.oteplus.gr/

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!