Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

fek_2014_876b

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Φροντίδα αναπαραγωγικής υγείας». …………….. 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43595/Ε5/06−07−2009 (Φ.Ε.Κ. 1413/Β΄/15−07−2009) υπουργικής απόφασης: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: “Λογιστική και Χρηματοοικονομική”, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8599/Ε5/07−03−2012 (Φ.Ε.Κ. 851/Β΄/20−03−2012) υπουργική απόφαση.  ……. 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02−09−2009 (Φ.Ε.Κ. 1919/τ.Β΄/08−09−2009) υπουργικής απόφασης: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτι−
κή», όπως έχει ήδη διορθωθεί με το Φ.Ε.Κ. 2222/τ.Β´/02−10−2009 και τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 110717/E5/01−11−2011 (Φ.Ε.Κ. 2537/τ.Β΄/07−11−2011) και 61903/Ε5/08−05−2013 (Φ.Ε.Κ. 1245/τ.Β΄/22−05−2013) υπουργικές αποφάσεις. ……… 3
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Mηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών». …… 4
Τροποποίηση της με αριθ. 63838/E5/20−08−2009 (ΦΕΚ 1810/Β/01−09−2009) υπουργικής απόφασης:
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Σερρών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»», όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με τις αριθ. 120302/Ε5/10−11−2011 (ΦΕΚ 2725/Β/18−11−2011) και
αριθ. 163684/Ε5/27−12−2012 (ΦΕΚ 3570/Β/31−12−2012) υπουργικές αποφάσεις.

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!