Μια χαρακτηριστική αγγελία για στέλεχος της ΔΕΗ

πατήστε εδώ

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο, συναφούς κατεύθυνσης με το αντικείμενο της θέσης, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της θέσης, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης, θα ληφθεί υπόψη.
• Άπταιστη γνώση της Ελληνικής και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πενταετής (5ετής) τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις αυξημένης ευθύνης και υψηλών απαιτήσεων σε οικονομική Διοίκηση, με επιθυμητές τις διευρυμένες αρμοδιότητες και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
• Επιθυμητή γνώση του τομέα της ενέργειας και γενικότερα των τομέων που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις

Ουσιαστικά Προσόντα:
• Ηγεσία & καθοδήγηση
• Αναλυτική & συνθετική σκέψη
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Στρατηγική σκέψη & προγραμματισμός
• Ομαδικότητα & συνεργασία
• Διορατικότητα & αποτελεσματικότητα
• Ικανότητα διαπραγματεύσεων

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα διεκπεραιωθεί από την Εταιρία «PEDERSEN & PARTNERS» και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

© 2014, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Leave a Comment

fourteen + 19 =

error: Content is protected !!