ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προθεσμίες:
Οι εγγραφές των επιτυχόντωνστα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 15 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

1.  Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:

  • αστυνομικής ταυτότητας
  • απολυτηρίου λυκείου
  • βεβαίωσης πρόσβασης
  • πιστοποιητικού γέννησης (ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές)

2.  Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) στην οποία ο φοιτητής δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο τμήμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας.

3.  Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

4.  Φωτοαντίγραφο εγγράφου ή βιβλιαρίου υγείας όπου θα αναγράφεται ο

αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του φοιτητή.

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή φοιτητών δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις.

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!