Μετεγγραφές ατόμων με σοβαρές παθήσεις

Ανάμεσα στις τροπολογίες που ψηφίστηκαν είναι και η παρακάτω:
Άρθρο 88
Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ 1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση στ΄ ως ακολούθως:
«στ) επιτρέπεται η µετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστηµίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τµήµα Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου ποσοστού δεν µπόρεσαν να εγγράφουν στο Τµήµα προτίµησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού.»

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!