Τα σχολεία έγιναν πρώτα για να μάθουν τα παιδιά γράμματα και μετά για να δουλέψουν καθηγητές.

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κουράκης ανακοίνωσε ότι θα νομοθετήσει από φέτος 3ο αιρετό εκπαιδευτικό στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια . Δηλαδή το όργανο γίνεται εξαμελές. Με 3 εκπαιδευτικούς/συνδικαλιστές και 3 ορισμένους από την Υπηρεσία. Κατά αρχήν με 3/3 οι αποφάσεις θα παίρνονται πάρα πολύ δύσκολα . Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι και το 3ο μέλος θα είναι καθηγητής! Γιατί να μην είναι γονέας; Το σχολείο έχει παιδιά και τα παιδιά έχουν γονείς. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπηρέτες της κοινωνίας και αυτή πρέπει να βάζει τους κανόνες. Η κοινωνία εκπροσωπείται κάθε φορά με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις για αυτό στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο οι επιλογές των θεσμοθετημένων οργάνων της κοινωνίας. Νομίζω ότι η σύνθεση που λειτουργεί χρόνια τώρα είναι η καλύτερη: 3 επιλογές της υπηρεσία και 2 αιρετοί καθηγητές.
Τα σχολεία έγιναν πρώτα για να μάθουν τα παιδιά γράμματα και μετά για να δουλέψουν καθηγητές. Και η παρούσα κυβέρνηση έχει σαν στρατηγική πρώτα ο καθηγητής.

Ο Διαχειριστής

© 2015, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!