Ένα ακόμα παράλογο και άδικο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στις Επιστήμες Υγείας μπορείς να εισαχθείς από 3 εντελώς διαφορετικές ομάδες μαθημάτων!
Στις Επιστήμες Εκπαίδευσης μπορείς να εισαχθείς από 3 εντελώς διαφορετικές ομάδες μαθημάτων!
Για μια ακόμα φόρα παραβιάζεται η στοιχειώδη αρχή των Μαθηματικών που λέει ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις ανόμοια πράγματα.
Για μια ακόμα φορά αυτή η χώρα δεν θα παράγει σωστούς δασκάλους. Τα μαθήματα που έπρεπε να εξετάζονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα ήταν αυτά που διδάσκονται και τα παιδιά στο Δημοτικό: Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες.
Είμαι σίγουρος πως εάν κάποιος καταφύγει στο ΣτΕ θα καταρρίψει την  λογική της σύγκρισης επιδόσεων σε διαφορετικά μαθήματα για την διεκδίκηση του ίδιου τμήματος.
pe2016-ygeias-epekp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *