Διακρίσεις Ελληνικών ΑΕΙ στην Πληροφορική

Στη λίστα της Σαγκάης δύο Ελληνικά ΑΕΙ του Παν. Αθηνών και του ΕΜΠ καταλαμβάνουν θέσεις μεταξύ 151-200. Τα τμήματα αυτά είναι: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Αθηνών και το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

sagah-2015-cs

Καλοδήμος Δ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 12 =

Print This Post Print This Post