Διάκριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

Τo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας πήρε τη  286η θέση στη παγκόσμια κατάταξη της QS στο τομέα Social Sciences and Managemen. Στη 2η θέση το Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης .

QS World University Rankings by Faculty 2014 – Social Sciences and Management

qs2015-social-sciences-and-management

qs2015-social-sciences-and-management-gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *