Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ λυκείου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης ανακοίνωσε ότι στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου προστίθεται μία ώρα με το μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών σε αντικατάσταση μίας ώρας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Μετά και αυτή την αλλαγή το Νέο Λύκειο είναι όπως δείχνει η παρουσίαση εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + two =

Print This Post Print This Post