Πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά για τις Στρατιωτικές Σχολές

Στα  sites των Στρατιωτικών Σχολών έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων για εισαγωγή, οι οποίοι υπέβαλαν ελλιπή δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που έχουν τυπικές παραλείψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των σχολών πρώτης προτίμησης που δήλωσαν στην αίτησή τους και να ενημερωθούν για το αν τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΣΣΑΣ

Πολεμική Αεροπορία

ΣΑΝ

ΣΝΔ

ΣΜΥ

ΣΜΥΝ

Κατάσταση Υποψηφίων Διαγωνισμού Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Πολεμικής Αεροπορίας του  Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 με Ελλιπή Δικαιολογητικά   (3/6/2015)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει με αλφαβητική σειρά κατάσταση υποψηφίων, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ ταχυδρομικά, τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, μέχρι 10 Ιουνίου 2015 (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη ΔΑΕ), στη ΔΑΕ και στη διεύθυνση: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Γ.Α 1010.

Σε περιπτώσεις παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να συμπληρώνονται – υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο της ή των υπογραφών απαραίτητη), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος, ή από τους ασκούντες την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2108192132 – 2133.

Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων με ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά

Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων για ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ με 1η σχολή προτίμησης την ΣΜΥΝ, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή, προκειμένου να αποστείλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά έως την 10η Ιουνίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =