Αξιολόγηση τμημάτων Οικονομικών Επιστημών με βάση τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρουσιάζει ένα συγκριτικά με τη μέση επίδοση των άλλων Τμημάτων σχετικά χαμηλό ποσοστό μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις και ποσοστό μελών με αναφορές.  Αισθητά χαμηλότερος του μέσου όρου είναι ο αριθμός δημοσιεύσεων αλλά και αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ποσοστό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με δημοσιεύσεις, όπως και το αντίστοιχο ποσοστό των μελών ΔΕΠ με επιστημονικές αναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο, υπερτερεί ελαφρά του μέσου όρου του συνόλου των Τμημάτων. Οι δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ κινούνται ελαφρά χαμηλότερα του μέσου όρου ενώ αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο βρίσκονται οι αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κινείται περί το μέσο όρο του συνόλου των Τμημάτων, ενώ χαμηλότερα αυτού βρίσκεται το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με επιστημονικές αναφορές στο δημοσιευμένο τους έργο. Ο δείκτης της «παραγωγικότητας», δηλαδή ο δείκτης «δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ» βρίσκεται αρκετά υψηλότερα του μέσου όρου, ενώ σχετικά χαμηλή τιμή υπολογίζεται για το δείκτη «αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις βρίσκεται ελαφρά κάτω του μέσου όρου, ενώ το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με αναφορές κυμαίνεται περί τον μέσο όρο.  Από τις χαμηλότερες τιμές παρουσιάζει τόσο στον αριθμό δημοσιεύσεων όσο και στον αριθμό αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις βρίσκεται χαμηλότερα του μέσου όρου του συνόλου των Τμημάτων, ενώ ακόμα χαμηλότερο εμφανίζεται το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με αναφορές στο δημοσιευμένο τους επιστημονικό έργο. Ο δείκτης «παραγωγικότητα», δηλαδή ο δείκτης «δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ» κινείται ελαφρά υψηλότερα του μέσου όρου ενώ σαφώς υψηλότερα αυτού υπολογίστηκε ο δείκτης «αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εμφανίζει υψηλό ποσοστό μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις ενώ και ο αντίστοιχος δείκτης του ποσοστού μελών ΔΕΠ με αναφορές στο δημοσιευμένο έργο κινείται αρκετά υψηλότερα του μέσου όρου του συνόλου των Τμημάτων. Ο δείκτης «παραγωγικότητα» ανά μέλος ΔΕΠ είναι συγκριτικά ο υψηλότερος όλων, ενώ ο δείκτης «αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ» βρίσκεται ελαφρά χαμηλότερα του μέσου όρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τόσο το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις όσο και το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με αναφορές στο δημοσιευμένο τους έργο είναι σαφώς υψηλότερα των αντιστοίχων μέσων τιμών. Επίσης υψηλή τιμή υπολογίστηκε για τον δείκτη «παραγωγικότητας» (δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ), ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι ητιμή του δείκτη «αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το υψηλότερο συγκριτικά ποσοστό μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις, όπως και υψηλό ποσοστό μελών ΔΕΠ με αναφορές στο δημοσιευμένο έργο τους υπολογίστηκε για το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Περί τον μέσο όρο κινούνται και ο δείκτης «δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ» και ο δείκτης «αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τόσο το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις όσο και αυτό με αναφορές στο επιστημονικό τους έργο είναι τα πλέον χαμηλά μεταξύ των συγκεκριμένων Τμημάτων. Το ίδιο ισχύει αν και με μικρότερη ένταση και για τις δημοσιεύσεις, αλλά και για τις αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με δημοσιεύσεις είναι ελαφρά υψηλότερο του μέσου όρου του συνόλου των Τμημάτων, ενώ το ποσοστό των μελών ΔΕΠ με αναφορές είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των συγκριθέντων Τμημάτων. Μία παρεμφερής εικόνα προκύπτει και για τον δείκτη «παραγωγικότητας», αλλά και για τον δείκτη «αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ»

econ-2014

ΟΛΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ:
economic_dpts_comparison.pdf

Πηγή:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κώστας Ζωντανός, Στέλιος Κατρανίδης
Θεσσαλονίκη,
Σεπτέμβριος 2009

 

© 2015 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

eighteen − 17 =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!