Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κώστας Ζωντανός, Στέλιος Κατρανίδης
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος2010

Ολη η έρευναεδώ

Τα αποτελέσματα σε ένα πίνακα:

pliroriki-com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + thirteen =

Print This Post Print This Post