Χαμηλότερες επιδόσεις και στη Θεωρητική Κατεύθυνση

Από 18-20 έγραψε
Αρχαία κατ. το 2014  το 5% ενώ το 2015 μόλις 0,95%
Ιστορία κατ. το 2014  το 15,34% ενώ το 2015  13,38%
Λατινικά κατ. το 2014  το 20,11% ενώ το 2015  11,71%

pe-2015-stat-theoritiki

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

Print This Post Print This Post