Πίνακες κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ΄ Λυκείου

1. Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ΄ Λυκείου  τα έτη 2011-2015 κατά μάθημα εδώ

2. Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ΄ Λυκείου τα έτη 2002-2015 κατά μάθημα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =

Print This Post Print This Post