Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ (343)

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: με μια ματιά
Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 86 (Π.Δ. 86/2013, ΦΕΚ, Α΄ 124 της 3ης Ιουνίου 2013). Η σύσταση του Τμήματος είναι το αποτέλεσμα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, με το οποίο αναδιαρθρώθηκε ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό τα προϋπάρχοντα Τμήματα, αφενός Κοινωνικής Διοίκησης (Π.Δ. 304 /1994, ΦΕΚ Α΄ 163) και αφετέρου, Πολιτικής Επιστήμης (Π.Δ. 21/2009, ΦΕΚ, Α΄ 42) συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα. Το Τμήμα εντάσσεται στην επίσης νεοϊδρυθείσα με το ίδιο Π.Δ. 86/2013 Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
Στο Τμήμα λειτουργούν δύο εισαγωγικές Κατευθύνσεις:
α) η Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με δύο Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου:
α1) Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και
α2) Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και
β) η Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης.
Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά του πλαισιώνεται από τη λειτουργία δύο Εργαστηρίων (Εργαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), ενώ στην Κατεύθυνση Προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Στο Τμήμα επίσης προσφέρεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» ως αυτοτελές ΠΜΣ του Τμήματος και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία».
Το Τμήμα εδρεύει στην Κομοτηνή, στον κεντρικό τομέα της πόλης (κοντά στο ΚΤΕΛ) απέχει μόλις πέντε λεπτά από την Κεντρική Πλατεία και από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κομοτηνής.

Επαγγελματικά δικαιώματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού (ΠΔ 23/1992- ΦΕΚ 6Α/1992) , κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τμήματα των ΤΕΙ της κοινωνικής εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα).

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ. 304/94, το Tμήμα Kοινωνικής Διοίκησης έχει ως αποστολή:

* Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

* Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

* Nα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

* Nα καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

koinonikis-dioikisis

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =