Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε. (644)

Σχετικά περί του τμήματος

Από τον Σεπτέμβριο του 1999, αρχίζει στο Ρέθυμνο η λειτουργία ενός νέου τμήματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής. Το νέο αυτό τμήμα που είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα, έρχεται να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες σε ειδικευμένους τεχνολόγους στο χώρο της μουσικής και της ακουστικής. Ένα χώρο στον οποίο αφενός μεν παρατηρείται μεγάλη άνθιση, αφετέρου δε υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ηλεκτρονικής τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Το τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής φιλοδοξεί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις με απόφοιτους άρτια εκπαιδευμένους σε κάθε τομέα της τεχνολογίας παραγωγής, εγγραφής και μηχανικής ήχου, ικανούς όχι μόνο να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο αλλά και να βρίσκονται μπροστά από αυτές. Φιλοδοξεί ακόμα να γίνει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο οι σπουδαστές θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια.

Αντικείμενο Σπουδών

Η αποστολή του Τμήματος μας είναι:

 • Η εκπαίδευση των σπουδαστών με σύγχρονα εποπτικά και επιστημονικά μέσα στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • H εκπόνηση υψηλού επιπέδου πρωτοποριακής έρευνας στους ευρύτερους τομείς της μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής.
 • H σύνδεση της παρεχόμενης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης με την κοινωνία μέσω υπηρεσιών και προϊόντων.
 • H ανάπτυξη δεσμών προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • H διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
 • H ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι:

 • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
 • Η επιστήμη και τεχνολογία της ακουστικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής υποδομής σε θέματα μουσικής, φυσικής και μαθηματικών, ηλεκτρονικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Τα επόμενα εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα εξειδίκευσης, καθώς και σεμινάρια που αφορούν σε ειδικά θέματα του αντικειμένου του Τμήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μαθήματα από τον κλάδο Διοίκησης, Οικονομίας−Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Δ.Ο.Ν.Α) που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εκπαίδευσης. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά ή ομαδικά, και πρέπει να αποτελεί δημιουργική σύνθεση των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Το πλήρες ΦΕΚ με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος μας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Προοπτικές των πτυχιούχων μας

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων,(Π.Δ. 141/2003): οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρο που είναι απαραίτητη η χρήση μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα σε χώρους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς, όπως η δισκογραφική παραγωγή, η διαφήμιση, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, το θέατρο και ο κινηματογράφος, η παραγωγή μουσικών παραστάσεων και συναυλιών. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και επαγγελματικών επιλογών, αφού οι κάθε είδους σύγχρονες μουσικές παραγωγές κάνουν εκτενή χρήση της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος ασχολούνται με τα εξής:

Α) Στο χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μεικτών διατάξεων φυσικών και ψηφιακών οργάνων με ή χωρίς MIDI (πρωτόκολλο διασύνδεσης ψηφιακών μουσικών οργάνων) για συναυλίες και ηχογραφήσεις.

 • Σχεδιασμός οργάνωση και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων μουσικής και ήχου καθώς και της σχετικής βάσης δεδομένων.

 • Παραγωγή μουσικών επιλογών από έτοιμα μουσικά υλικά.

 • Παραγωγή μείξεων ηχητικών υλικών για μουσική χρήση, σε συνδυασμό ήχου παραγόμενου από ψηφιακά μουσικά όργανα και ήχου φυσικών μουσικών οργάνων, με προδιαγραφές συνθέτη ή παραγωγού.

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής για μουσική χρήση σε συναυλίες και παραστάσεις.

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής.

 • Τεχνική διεκπεραίωση εργασιών για τη διευθέτηση δικαιωμάτων μετάδοσης και χρήσης μουσικών υλικών ολοκληρωμένων ή αποσπασματικών.

 • Παραγωγή μείξεων ηχητικού περιβάλλοντος και μουσικής για τις παραστατικές τέχνες.

Β) Στο χώρο των Έργων Ακουστικής:

 • Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη, εργασιών ακουστικής ανάλυσης, διασποράς, ηχοαπορρόφησης και ακουστικής βελτίωσης χώρων.

 • Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη παρεμβάσεων ακουστικής βελτίωσης συνθηκών εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων, εκδηλώσεων και παραστάσεων.

Γ) Στο χώρο της Μηχανικής Ήχου και Ηχοληψίας:

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων εργαστηρίου ηχογράφησης και εργαστηρίων παραγωγής τελικού προτύπου.

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων καθώς και ηχογραφήσεων ειδικών απαιτήσεων.

 • Συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και λογισμικού εργαστηρίων ήχου.

 • Σχεδιασμός χειρισμός και συντήρηση μονάδων εξωτερικών ηχογραφήσεων.

 • Σχεδιασμός επίβλεψη κατασκευής και διαχείριση εγκαταστάσεων ήχου κινηματογράφου και θεάτρου.

 • Εκτέλεση εργασιών συγχρονισμού για παραγωγές μουσικής και εικόνας.

 • Οργάνωση κατασκευή και χειρισμός βάσεων δεδομένων ηχητικών δειγμάτων για χρήση στο θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική δημιουργία και τα πολυμέσα.

 • Ηχητικός σχεδιασμός και χειρισμός συστημάτων ήχου παραστάσεων και εκδηλώσεων.

 • Σχεδιασμός, συμμετοχή στην ανάπτυξη και χειρισμός διαδραστικών συστημάτων και συστημάτων πολυμέσων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος:

 • μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών σε επιχειρήσεις που απασχολούνται με επαγγελματικές μουσικές διατάξεις, μουσικά όργανα, υλικό και λογισμικό μουσικής πληροφορικής και λοιπές ηλεκτροακουστικές διατάξεις.

 • μπορούν να καλύπτουν θέσεις μηχανικού ήχου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αίθουσες συναυλιών, θέατρα και χώρους διασκέδασης

 • μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή του μουσικού προϊόντος και με το τεχνικό και καλλιτεχνικό μέρος θεμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.

 • μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση, για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία.

 • μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • μπορούν ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

 • τέλος, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία.

Δεδομένου ότι οι απόφοιτοι του τμήματός μας μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, γίνονται ενέργειες οι πτυχιούχοι μας, «Πτυχιούχοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)», να ενταχθούν ως διδάσκοντες στη Β/θμια Εκπ/ση. Αξίζει να αναφερθούμε στην Υπουργική απόφαση (Τεύχος 2ο, Αρ. Φύλλου 262/01-03-2006, Αριθμ. Απόφασης 92981/Γ7), στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι οι πτυχιούχοι με ειδίκευση στη Μουσική Τεχνολογία, που κατέχουν ισότιμο πτυχίο ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, έχουν το δικαίωμα να διδάξουν στη Β/θμια Εκπ/ση μαθήματα της ειδικότητάς τους. Θεωρούμε ότι η παραπάνω απόφαση, σύμφωνα και με γνώμη νομικών, apriori επιτρέπει και στους αποφοίτους μας να διδάξουν στη Β/θμια Εκπ/ση τα μαθήματα της ειδικότητάς τους.
Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας είναι ειδικοί για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων που διδάσκονται στα Μουσικά Λύκεια:

 • Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας

 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική

 • Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ

 • Ανάλυση ηχητικών σημάτων με Η/Υ

 • Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων

 • Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφ. Ορχήστρας

Επιπροσθέτως βάσει οι Πτυχιούχοι μας, θα εντάσσονται στο προσοντολόγιο των Τεχνολόγων Μηχανικών της Ε.Ρ.Τ. Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/27-10-05) Υπουργική Απόφαση οι απόφοιτοι του Τμήματός μας εμπίπτουν αυτοδίκαια στις διατάξεις της και στις ειδικότητες των τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που αυτή περιλαμβάνει.
Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στις ειδικότητες που αναγράφονται παρακάτω:

 • Κλάδος ήχου και ειδικά στους υποκλάδους, α)Μηχανικός Ήχου, β)Ηχολήπτης, γ)Σχεδιαστής Ήχου

 • Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects) και ειδικά στον υποκλάδο, Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφέ με χρήση Η/Υ

 • Ι. Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων και ειδικά στον υποκλάδο,Τεχνικός Μίξης Ήχου

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου από τη Διεύθυνση Κινηματογράφου & Οπτικ/κών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τέλος, οι απόφοιτοί μας μπορούν να εγγράφονται στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ως Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) να μπορούν να ανοίγουν μελετητικά γραφεία ακουστικής, ηχομείωσης, ηχομόνωσης, κατασκευής στούντιο ηχοληψίας, κατασκευής αιθουσών με ακουστικό ενδιαφέρον κ.α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εντός του Ιουνίου/2007 αναμένεται και εγγράφως η απόφαση ένταξης των Πτυχιούχων μας στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).
Τέλος οι απόφοιτοί μας, συμπεριλαμβάνονται στο προσοντολόγιο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση θέσεων ηχοληπτών (π.χ. προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., Αρ. Φύλλου 22, 20-01-2006).

© 2015, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!