Οι κύριοι χώροι απασχόλησης των Χημικών

Κύριοι χώροι απασχόλησης των χημικών είναι η βιομηχανία, η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, οι δημόσιοι φορείς, τα ερευνητικά ή αναλυτικά εργαστήρια – κυρίως στον χώρο της πιστοποίησης – και η ενημέρωση για προϊόντα χημικού ή φαρμακευτικού τύπου.

Στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κατανέμουν τα μέλη της ως εξής:
 20% απασχολείται στην βιομηχανία
 17% υπηρετεί στην εκπαίδευση
 10% εργάζεται σε δημοσίους φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα
 5% συνεχίζει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 14% δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά εργαστήρια ή στην ενημέρωση

chem-1415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − eleven =

Print This Post Print This Post