Τα αποτελέσματα για ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ:
-ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)ΚΑΙ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΠΑΙΚ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΣΥΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + eight =

Print This Post Print This Post