Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Σύμφωνα με την Υ.Α. με Αριθμ. Φ.253.1/143697/Α5/2015
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017.
αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέσεων του ΕΑΠ στις 4640 για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
eap-1516

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com