Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση

Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015−2016.

… αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015 − 2016 μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων,οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής: fek_2015_2015b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =

Print This Post Print This Post