Τα νέα δίδακτρα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017.

Πατήστε εδώ

… αποφασίζουμε:
Επανακαθορίζουμε το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα εδώ

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 3 =

Print This Post Print This Post