Διορθώσεις στην Υ.Α. για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% των θέσεων

Στην αριθμ. Φ.151/140132/Α5 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1975/τ.Β΄/2015 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
• Στις σελίδες 23500, 23501, 23502 και συγκεκριμένα στις Σχολές με Κ.Α. ΣΧΟΛΗΣ: 294, 719, 747, 628, Από το εσφαλμένο: «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ!», στο ορθό: «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ».
• Στη σελίδα 23504 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 35 από το εσφαλμένο: «ΑΝΩΤΩΝ50ΜΜΗ6», στο ορθό: «ΑΝΩ ΤΩΝ 50mm Hg»
. Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 38 από το εσφαλμένο: «Η ΧΩ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ», στο ορθό: «ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ»
. Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 49 από το εσφαλμένο: «ΠΟΛΛΑΠΛΗ!» στο ορθό: «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ»
. Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 59 από το εσφαλμένο: «ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙ− ΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η΄ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑ− ΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ», στο ορθό: «ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η΄ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
. Στην πάθηση με ΚΩΔΙΚΟ 60 από το εσφαλμένο: «ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕ− ΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ», στο ορθό: «ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ».
• Στη σελίδα 23503 στον τίτλο του Υπουργείου, όπου αυτός αναφέρεται από το εσφαλμένο: «θρησκευμάτων», στο ορθό: «Θρησκευμάτων». (Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και F Θρησκευμάτων)

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

2 × three =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!