Το 2015 και το 2014 το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση ήταν κατανεμημένο κατά 6% σε όσους διαγωνίσθηκαν τελευταία φορά την προηγούμενη χρονιά και το 4% σε όσους διαγωνίσθηκαν τελευταία φορά την προ-προηγούμενη χρονιά . Για το 2015 δόθηκε το 6% σε όσους διαγωνίσθηκαν τελευταία φορά το 2014 και το 4% σε όσους διαγωνίσθηκαν τελευταία φορά το 2013.
1ον) κατηγορία 6%. Στον πίνακα 1 συγκρίνονται οι βάσεις της κατηγορίας 6% του 2015 με την κατηγορία 90% του 2014.  Από τη μελέτη του πίνακα 1 προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι βάσεις 6%/2015 είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις βάσεις 90%/2014. Μάλιστα σε 260 ΑΕΙ ο Μέσος Όρος των διαφορών είναι 1003 μόρια και  σε 163 ΤΕΙ ο Μέσος Όρος των διαφορών είναι 1238 μόρια! Δηλαδή στην κατηγορία του 6% ήταν αισθητά πιο δύσκολο να περάσει κάποιος,  από ότι στη κατηγορία 90% της προηγούμενης χρονιάς. Απαιτούνται για τις περισσότερες σχολές τουλάχιστον 1000 μόρια περισσότερα  από τα μόρια της προηγούμενης χρονιάς .
Αν η σύγκριση γίνει για τα 260 ΑΕΙ τις χρονιές 2014/6% και 2013/90% ο Μέσος Όρος των διαφορών είναι 273 μόρια.
2ον) κατηγορία 4%. Στον  πίνακα 2  συγκρίνονται οι βάσεις της κατηγορίας 4% του 2015 με την κατηγορία 90% του 2013.  Από τη μελέτη του πίνακα 2 προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι βάσεις 4%/2015 είναι αρκετά μικρότερες  από τις βάσεις 90%/2013. Μάλιστα σε 254 ΑΕΙ ο Μέσος Όρος των διαφορών είναι -2178 μόρια και  σε 157 ΤΕΙ ο Μέσος Όρος των διαφορών είναι -1884 μόρια! Δηλαδή στην κατηγορία του 4% είναι αισθητά πιο εύκολο να περάσει κάποιος, από ότι στη κατηγορία 90% της προ-προηγούμενης χρονιάς.
Η τεράστια στρέβλωση που παρατηρείται οφείλεται στο πολύ μεγάλο ποσοστό 40% που δίνεται σε όσους διαγωνίσθηκαν τελευταία φορά την προ-προηγούμενη χρονιά.  Η εμπειρία δύο χρόνων εφαρμογής της ρύθμισης 60/40 έχει αποδειχθεί ότι είναι εντελώς άδικη. Μια πιο δίκαιη αναλογία θα ήταν το 70/30.

Καλοδήμος Δ. | Υπεύθυνος ΣΕΠ | ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr