Οι μαθητές των Λυκείων της Φθιώτιδας ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Οι μαθητές των Λυκείων της Φθιώτιδας ανά Ομάδα Προσανατολισμού, το σχολικό έτος 2015-2016

sch-lyk-op-1516

Στη Β Λυκείου έχουμε 2 ομάδες Προσανατολισμού και στη Γ Λυκείου 3 ομάδες Προσανατολισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =

Print This Post Print This Post