Τι μόρια πρέπει να έχω για να περάσω στα ΑΕΙ Υγείας με τη κατηγορία 6% ;

Σύγκριση βάσεων 2005/6% με 2014/90% εδώ

Σύγκριση βάσεων 2004/6% με 2013/90% εδώ

Παρατηρούμε ότι για την Ιατρική Αθήνας το 2015 τα μόρια ήταν 28 μόρια λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά και το 2014 τα μόρια ήταν 38 μόρια λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Επομένως για την Ιατρική Αθήνας τα 40 μόρια είναι μια απόσταση ασφαλείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =

Print This Post Print This Post