Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αριθμ. 151384/Δ2/2015
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών
η Υ.Α. εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =

Print This Post Print This Post