ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ; (video)

Η εισήγηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας” που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών από 20 έως 22 Μαρτίου 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =

Print This Post Print This Post