Πίνακες Σπουδαστών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που εισάγονται συμπληρωματικά στην Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2015-16

27-10-2015

Ανακοίνωση

Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣΑΝ4653ΠΩ-294)

Επιτυχόντες Πλοίαρχοι αύξησης

Επιτυχόντες Μηχανικοί αύξησης 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + thirteen =

Print This Post Print This Post