Διατηρείται το 10% και για ακαδημαϊκό έτος 2016-17

H ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 40 του Σχεδίου  Νόμου: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.”

pe-10-1617

print

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

2 thoughts on “Διατηρείται το 10% και για ακαδημαϊκό έτος 2016-17

  1. πως κάποιος που έχει δώσει πανελλήνιες μπορεί να συμμετάσχει με το 10% στις πανελλήνιες της επόμενης χρονιάς? τι χρειάζεται για να το πράξει?

Leave a Comment

twenty − 14 =