Μετεγγραφές:Τα μόρια στις Πανελλαδικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: “Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης” . Επειδή πλέον τα μόρια λόγω οικονομικών κριτηρίων είναι σε τρεις κλίμακες θα έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις ισοβαθμιών. Επομένως τα μόρια θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Καλοδήμος Δ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 5 =

Print This Post Print This Post