Σύγκριση βάσεων τμημάτων της Φυσικομαθηματικής ΕΚΠΑ τη περίοδο 2004-2015

Και τα 12 χρόνια τη μεγαλύτερη βάση είχαν τα Βιολογικά Τμήματα! Για όλα τα χρόνια η σειρά για  τα τμήματα  της Φυσικομαθηματικής  είναι : Βιολογικό, Χημικό, Φυσικό, Μαθηματικό.
baseis-fysmath-0415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − seven =

Print This Post Print This Post