Εκδόσεις ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στην Ευρώπη

Το Δίκτυο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 41 εθνικές μονάδες 37 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία). Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.
Η Εθνική Μονάδα «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» ως μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου «EURYDICE» έχει ως έργο τα εξής:

 • Περιγραφή και επικαιροποίηση, σε ετήσια βάση, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Εγκυκλοπαίδειας των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων «EURYPEDIA».
 • Σύνταξη εκθέσεων και συμμετοχή στη σύνταξη συγκριτικών θεματικών μελετών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ».
 • Μέριμνα για τη μετάφραση και την έκδοση των συγκριτικών μελετών στην ελληνική γλώσσα.
 • Συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών, μεταξύ των χωρών-μελών του Δικτύου, που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα.

 • Επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και διάχυση τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση) συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης.

Με σκοπό τη διάδοση των δραστηριοτήτων του Δικτύου σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος 2015 έχουν εκδοθεί οι παρακάτω μελέτες,

Compulsory education in Europe – 2015/16
The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015

Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2014/15

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2015/16

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2014/15

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

Οι εν λόγω μελέτες καθώς και παλαιότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/

Η «EURYPEDIA – Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων» αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, που συνδράμει στην κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών του Δικτύου και των αλλαγών που συντελούνται σε αυτά. Η Περιγραφή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος αποτελεί τμήμα της «EURYPEDIA» και είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση:

Τα θέματα που περιγράφονται στην «EURYPEDIA» είναι τα ακόλουθα:

 1. Πολιτικό, Κοινωνικό και Οικονομικό Υπόβαθρο , Τάσεις

 2. Οργάνωση και Διακυβέρνηση

 3. Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης

 4. Προσχολική Εκπαίδευση / Μέριμνα

 5. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 6. Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια μη Ανώτατη Εκπαίδευση

 7. Ανώτατη Εκπαίδευση

 8. Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

 9. Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 10. Διοικητικό και άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 11. Διασφάλιση της Ποιότητας

 12. Παιδαγωγική Υποστήριξη και Καθοδήγηση

 13. Κινητικότητα και Διεθνοποίηση

 14. Τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις και πολιτικές εξελίξεις.

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Comment

nineteen − five =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!