Προκήρυξη Εισαγωγής 20 νέων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Τo Τμήμα Χημικών Μηχανικών πραγματοποιεί προκήρυξη για την εισαγωγή είκοσι (20) νέων Υποψηφίων Διδακτόρων με έναρξη το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και θα δέχεται υποψήφιους για εγγραφή μέχρι τις 15/1/2016.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αναστάσιος Παλλάδας
E: info@cheng.auth.gr
Τ: 2310996158
F: 2310996250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 9 =

Print This Post Print This Post