Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες

Έγκριση λειτουργίας κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή (School of Education) του Πανεπιστημίου του Nottingham (University of Nottingham) του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες −ΜΑ (Master of Art) in Education Sciences and Learning Technologies»
πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =

Print This Post Print This Post