Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την κατηγορία 10%

Έχω συμμετέχει τελευταία φορά στις πανελλαδικές το 2015 . Πρέπει να κάνω αίτηση το Φεβρουάριο για να διεκδικήσω θέσεις χωρίς νέα εξέταση ;
ΟΧΙ. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση. Θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών. Αν σε αυτές τις προτιμήσεις θελήσουν να συμπεριλάβουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για Πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών.
Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143-Α’ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 ορίζεται ότι: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%».
Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.

Έχω συμμετέχει τελευταία φορά στις πανελλαδικές το 2014 . Πρέπει να κάνω αίτηση το Φεβρουάριο για να διεκδικήσω θέσεις χωρίς νέα εξέταση ;
ΟΧΙ. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση. Θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών. Αν σε αυτές τις προτιμήσεις θελήσουν να συμπεριλάβουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για Πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών.
Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143-Α’ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 ορίζεται ότι: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%».
Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.

© 2016, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!