Οι Γεωπονικές Σχολές είναι κοινές στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο μπορεί να διεκδικηθεί από όλες τις Ομάδας Προσανατολισμού. Τα αναγκαία μαθήματα είναι τα παρακάτω:
1]Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:
Αρχαία Προσανατολισμού , Ιστορία Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) και Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9)
2]Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:
Εδώ υπάρχουν 2 επιλογές:
Ι]Φυσική Προσανατολισμού (0,7), Χημεία Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, και Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3).
ΙΙ]Φυσική Προσανατολισμού, Χημεία Προσανατολισμού (0,7), Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, και Βιολογία Προσανατολισμού (1,3).
3]Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Προσανατολισμού, ΑΕΠΠ Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα(0,4), και Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9).
Η διεκδίκηση των Γεωπονικών Σχολών από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής μπορεί να δώσει μέγιστο αριθμό μορίων 18.600 ενώ από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 20.000 μόρια.

Οι Γεωπονικές Σχολές

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
325-(AEI)- Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)
328-(AEI)-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα)
323-(AEI)-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)
326-(AEI)-Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ (Αθήνα)
327-(AEI)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα)
324-(AEI)-Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)

ΑΠΘ
273-(AEI)-Γεωπονίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ

Παν. Θεσσαλίας
360-(AEI)-Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
274-(AEI)-Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
353-(AEI)-Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

758-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (2&3)-ΤΕΙ Κρήτης
557-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
757-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) (2&3)-ΤΕΙ Ηπείρου
759-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (2&3)-ΤΕΙ Θεσ/νίκης
760-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (2&3)-ΤΕΙ Πελοποννήσου
761-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (2&3)-ΤΕΙ Θεσσαλίας
762-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

geop-1415

 

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr