1o Επιστημονικό Πεδίο

[127][ΠΑΝ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[129][ΠΑΝ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[9692][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[673][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6522][ΠΑΝ][1,2,3,3] Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[614][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) – ΑΣΤΕ
[613][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) – ΑΣΤΕ
[869][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[872][ΑΣΤ][1,2,4] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[342][ΠΑΝ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[668][ΠΑΝ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[870][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[176][ΠΑΝ][1,4] ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[6521][ΠΑΝ][1] Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[131][ΠΑΝ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[133][ΠΑΝ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[135][ΠΑΝ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[137][ΠΑΝ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[186][ΠΑΝ][1] ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[1915][ΠΑΝ][1] Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[124][ΠΑΝ][1,4] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[147][ΠΑΝ][1] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[368][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[2309][ΠΑΝ][1,4] Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[161][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[179][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[355][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[154][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[174][ΠΑΝ][1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[106][ΠΑΝ][1] ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[148][ΠΑΝ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[2311][ΠΑΝ][1,4] Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[153][ΠΑΝ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[401][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[403][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[404][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[402][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΑΠΘ
[405][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[134][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[136][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[162][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[146][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[362][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[169][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[168][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[101][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[103][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[780][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΠΘ
[384][ΠΑΝ][1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) – ΑΣΚΤ
[183][ΠΑΝ][1] ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[145][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[110][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[112][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[114][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[116][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[108][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[173][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΕΚΠΑ
[104][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[177][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[182][ΠΑΝ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[139][ΠΑΝ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[163][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[165][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[167][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[343][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΠΘ
[373][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΔΠΘ
[671][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[643][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[641][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[105][ΠΑΝ][1] Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[187][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[159][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[126][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[1001][ΠΑΝ][1] Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[348][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[149][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[181][ΠΑΝ][1] ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[409][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[408][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[9696][ΠΑΝ][1,2,3,4] Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[406][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[407][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[117][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[119][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[121][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[385][ΠΑΝ][1] ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[1009][ΠΑΝ][1,2,3,4] Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[128][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[142][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[164][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[140][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[130][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[141][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[132][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[143][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[334][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[178][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[156][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[166][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[107][ΠΑΝ][1] ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[351][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[123][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[411][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[125][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[354][ΠΑΝ][1,4] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[1404][ΠΑΝ][1] Πολιτισμού & Αγροτικού Τουρισμού (ΑΜΦΙΣΣΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[1916][ΠΑΝ][1,4] Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[417][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[418][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[413][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΕΑ
[415][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[416][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[414][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΕΑ
[192][ΠΑΝ][1] ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΠΑ
[866][ΣΤΡ][1] ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΣΕ
[877][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[871][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[900][ΛΣΕΑ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
[901][ΛΣΕΑ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
[876][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[367][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[188][ΠΑΝ][1] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[109][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[111][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[113][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[189][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[175][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[115][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[1008][ΠΑΝ][1] Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[91221][ΠΑΝ][1] Φιλοσοφίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[102][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[120][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[138][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[677][ΠΑΝ][1,2,4] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[9741][ΠΑΝ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[1005][ΠΑΝ][1,2,3,4] Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (ΨΑΧΝΑ) – ΕΚΠΑ
[171][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ – ΕΚΠΑ
[170][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ – ΠΑΝΤΕΙΟ
[172][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[91222][ΠΑΝ][1] Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[151][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[2310][ΠΑΝ][1] Ψυχολογίας (Φλώρινα) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[875][ΣΤΡ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΣΕ

147

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!