Πολύ χαμηλό το ποσοστό των υποψηφίων με το παλιό σύστημα

Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε : “Από την επεξεργασία των πρώτων στοιχείων που είχαν κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, προκύπτει ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις με το παλιό σύστημα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα που νομοθετήθηκε πέρσι την άνοιξη έχει επιλεγεί και από αποφοίτους προηγουμένων ετών.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =

Print This Post Print This Post