Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 62
Επέκταση του προγράµµατος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄71), οπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής)».
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

five × 2 =