Σήμερα ήρθε στο ΚΕΣΥΠ υποψήφιος για τις ΑΣΣΥ από το ΕΠΑΛ-Α και με ρώτησε γιατί ενώ είναι γεννημένος το Μαιο του 1995 η σχολή με απέρριψε λόγω ηλικίας. Η προκηρυξη αναφέρει:
Ηλικία
(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µεταγενέστερα.  Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν:
α1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα.
α2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Εδ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 δεκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα.

Επομένως το όριο ηλικίας για τις ΑΣΕΙ είναι τα 21 χρόνια (1996) και για τις ΑΣΣΥ τα 20 χρόνια (1996)!

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr