Σύγκριση επιδόσεων Πανελλαδικών 2015 & 2016. Τι προκύπτει

πατήστε εδώ

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ουσιώδη μεταβολή στην επίδοση σε όλα τα μαθήματα στην περιοχή από 15 έως 20 είναι   στη Φυσική και στα Μαθηματικά Γεν . Τα Μαθηματικά Γεν  αφορά μόνο το 4ο Ε.Π. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =

Print This Post Print This Post