Που δουλεύουν οι Χημικοί

Κύριοι χώροι απασχόλησης των χημικών είναι η βιομηχανία, η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, οι δημόσιοι φορείς, τα ερευνητικά ή αναλυτικά εργαστήρια – κυρίως στον χώρο της πιστοποίησης – και η ενημέρωση για προϊόντα χημικού ή φαρμακευτικού τύπου. Στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κατανέμουν τα μέλη της ως εξής:
– 20% απασχολείται στην βιομηχανία
– 17% υπηρετεί στην εκπαίδευση
– 10% εργάζεται σε δημοσίους φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα
– 5% συνεχίζει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο
– 14% δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά εργαστήρια ή στην ενημέρωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =

Print This Post Print This Post