Μετονομασία τoυ Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35/2017
Μετονομασία τoυ Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 1
Μετονομασία Τμήματος
1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 57/1993 (Α΄ 26) Τμήμα «Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης», το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5.ε.vii του άρθρου 2 του π.δ. 85/2013 (Α΄ 124) εντάχθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετονομάζεται σε Τμήμα «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης», χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
2. Ο τίτλος του πτυχίου ορίζεται σε «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης».
3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα «Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!