Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Θέμα: Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Σχετ: το υπ’αρίθμ.120765/Δ7/17-7-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΓΠΑ με θέμα «Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16 Οκτωβρίου 2017 έως το τέλος Μαΐου 2018 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τη γεωργική και ζωϊκή παραγωγή.
Το πρόγραμμα επισκέψεων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ξεναγήσεις στα εργαστήρια Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Ζωοτεχνίας (προβατοστάσιο-βουστάσιο), στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, στο εμπορικό θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών του Γ.Π.Α και στην προθήκη της ελιάς του Πλάτωνα.
Το πρόγραμμα επισκέψεων για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ξεναγήσεις στα εργαστήρια Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, στο εργαστήριο Γεωργίας, στο εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, στο εργαστήριο Ορυκτολογίας, στο εργαστήριο Γαλακτοκομίας και στο Γεωργικό Μουσείο.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10π.μ.-12π.μ., χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των σχολείων και των μαθητών.

Επειδή στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να ξεναγηθούν στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εκατό (100) μαθητές ανά ημέρα, τα σχολεία που επιθυμούν να το επισκεφθούν θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:
1. να επιλέξουν μια μη δεσμευμένη ημέρα στο
ηλεκτρονικό ημερολόγιο προγραμματισμού εκπαιδευτικών επισκέψεων που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://calendar.aua.gr/schoolvisitsCal/main/showMain.rdo
2. να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το προσωπικό του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γ.Π.Α. για τον οριστικό  προγραμματισμό της ημερομηνίας επίσκεψης στα τηλέφωνα 2105294840 ή 2105294844
3. να συμπληρώσουν και
να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής με φαξ στο 2105294820 ή με email στη διεύθυνση public.relations@aua.gr (Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γ.Π.Α.)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201
7-2018

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Δημοτικό (Γ’ ΣΤ’)
2. Προθήκη ελιάς του Πλάτωνα Δημοτικό (Γ’ ΣΤ’) Γυμνάσιο (όλες οι
τάξεις)
Λύκειο (όλες οι τάξεις)
3. Εμπορικό θερμοκήπιο
καλλωπιστικών φυτών Γ.Π.Α.
Δημοτικό (Γ’ ΣΤ’)
4. Εργαστήριο Μελισσοκομίας
Σηροτροφίας
Δημοτικό (Γ’ ΣΤ’) Γυμνάσιο (όλες οι
τάξεις)
Λύκειο (όλες οι τάξεις)
5. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Υδροβιολογίας
(Εκτός Τετάρτης)
Δημοτικό (Γ’ ΣΤ’) Γυμνάσιο (όλες οι
τάξεις)
Λύκειο (όλες οι τάξεις)
6. Εργαστήριο Γεωργικής
Μηχανολογίας (κάθε Τρίτη)
Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) Λύκειο (όλες οι
τάξεις)
7. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας (κάθε
Δευτέρα
ΤετάρτηΠέμπτη
Παρασκευή)
Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) Λύκειο (όλες οι
τάξεις)
8. Γεωργικό Μουσείο Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) Λύκειο (όλες οι
τάξεις)
9. Εργαστήριο Γεωργίας Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) Λύκειο (όλες οι
τάξεις)
10. Εργαστήριο Ορυκτολογίας (κάθε
Τρίτη)
Γυμνάσιο (όλες οι τάξεις) Λύκειο (όλες οι
τάξεις)

 

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!