Συχνές Ερωτησεις για το ΕΑΠ

Συχνές Ερωτησεις

1. Ποια είναι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ;

2. Πόσο κοστίζει η Θεματική Ενότητα στο ΕΑΠ;

3. Πότε ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος;

4. Ποια είναι η περίοδος που δηλώνει ένας φοιτητής νέα/νέες Θεματική/ές Ενότητα/ες;

5. Πότε ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Τελικών – Επαναληπτικών Γραπτών Εξετάσεων;

6. To πτυχίο στο ΕΑΠ είναι αναγνωρισμένο;

7. Πόσες θεματικές ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω ανά έτος σε ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αντίστοιχα και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να το ολοκληρώσω;

8. Πότε γίνεται η αποστολή του διδακτικού υλικού; Σε περίπτωση καθυστέρησης υπάρχει λόγος ανησυχίας;

9. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής κάποιου βιβλίου μου μπορεί το ΕΑΠ να το αντικαταστήσει; Τι γίνεται όταν το βιβλίο μού έχει σταλεί ελαττωματικό;

10. To χρονοδιάγραμμα μελέτης πρέπει να τηρηθεί πιστά και πόσες ώρες μελέτης ανά εβδομάδα απαιτούνται για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε κάθε ΘΕ;

11. Αν χάσει κάποιος το δελτίο της φοιτητικής του ταυτότητας, μπορεί το Πανεπιστήμιο να του στείλει άλλο και εάν ναι, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

12. Το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας επιτρέπει τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε μουσεία, θέατρα και πολιτιστικούς χώρους αλλά και μειωμένης τιμής σε εισιτήρια αστικών, υπεραστικών & ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών;

13. Υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι και εάν ναι, με ποιο τρόπο μπορώ να συμμετάσχω;

14. Α) Ποιος ο αριθμός και οι ημερομηνίες των ΟΣΣ και ποια η αναγκαιότητα συμμετοχής τους;

14. Β) Σε περίπτωση που κάποιος παρευρεθεί σε κάποια ΟΣΣ, μπορεί να έχει βεβαίωση για την παρουσία του προκειμένου να την προσκομίσει στην εργασία του;

15. Μπορώ να στείλω μια εργασία εκπρόθεσμα όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας και σε πόσο διάστημα;

16. Πότε αποστέλλονται οι γραπτές εργασίες; Όταν ένας καθηγητής έχει καθυστερήσει να μου στείλει τον βαθμό της εργασίας, πώς μπορώ να κινηθώ; Επικοινωνώ με e-mail, τηλεφωνικώς ή με ποιο τμήμα του ΕΑΠ;

17. Εάν έχω συγκεντρώσει τον απαιτούμενο βαθμό από τις γραπτές εργασίες και δεν καταφέρω να επιτύχω στις εξετάσεις τι συμβαίνει; Μπορώ να τις κατοχυρώσω για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά;

18. Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογική κλίμακα;

19. Αν δεν μπορέσω να συμμετάσχω στις τελικές εξετάσεις, μπορώ να πάω κατευθείαν στις επαναληπτικές; Και σε περίπτωση αποτυχίας, υπάρχει δυνατότητα να τις επαναλάβω τον Σεπτέμβρη;

20. Όταν κάποιος καθηγητής που επιβλέπει μια διπλωματική εργασία επανειλημμένως δεν απαντά στα e-mail και παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πού μπορώ να απευθυνθώ;

21. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τους καθηγητές και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και εάν ναι, με ποιον τρόπο;

22. Αν ενδιαφέρομαι να δανειστώ ένα βιβλίο ή μια διπλωματική εργασία ή ακόμα και άρθρα, βιβλία και ψηφιακό υλικό από άλλες βιβλιοθήκες, με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

23. Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη ΘΕ με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

24. Εάν θέλω να προετοιμαστώ για την επόμενη ΘΕ, από πού θα μπορούσα να προμηθευτώ τα βιβλία;

25. Εάν δεν είμαι φοιτητής του ΕΑΠ και επιθυμώ να αποκτήσω κάποια από τα βιβλία του Πανεπιστημίου, πού μπορώ να απευθυνθώ;

26. Χορηγούνται υποτροφίες και εάν ναι, με ποια κριτήρια;

27. Τι είναι οι πύλες και ποια η χρησιμότητα τους για τους φοιτητές;

28. Για θέματα Erasmus μπορώ να επικοινωνήσω με τους καθηγητές των ΘΕ μου ή ποιο συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου θα μπορούσε να με καθοδηγήσει και να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες;

29. Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ και ποιος ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας);

30. Δικαιούμαι εκπαιδευτική άδεια;

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com