Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια  στο ποσοστό εισακτέων και ουραγός στο ποσοστό ολοκλήρωσης σπουδών.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΑΔΙΠ για το 2015:
Ο ρυθμός και το ποσοστό αποφοίτησης μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρακολουθούνται επειδή παρουσιάζουν ενδιαφέρον για διάφορους φορείς και κοινωνικούς εταίρους.
Ο σημαντικός αυτός δείκτης αναζητήθηκε και σε άλλες βάσεις δεδομένων όπως της UNESCO με διαχρονικά στοιχεία για την Ελλάδα, τα οποία και παρουσιάζονται στο Σχήμα 15.

Από το Σχήμα 15 προκύπτει ότι ο μέσος όρος των ποσοστών αποφοίτησης των χωρών του δείγματος της UNESCO αυξάνεται διαχρονικά, λαμβάνοντας τιμή άνω του 40% για το 2014. Το ποσοστό αποφοίτησης στην Ελλάδα σημειώνει σταθερή απόκλιση περίπου δέκα αρνητικών ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο. Δηλαδή στην Ελλάδα εισάγεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων  αλλά παίρνει πτυχίο ένα μικρό ποσοστό των εισακτέων. Επειδή όμως το ποσοστό εισακτέων είναι τεράστιο προκύπτει τελικά ικανοποιητική κατάταξη της Ελλάδας  στο ποσοστό του πληθυσμού που λαμβάνει πτυχίο.

H Ελλάδα είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια σε ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το   2016 εισήχθησαν το 69%, το   2017 εισήχθησαν το 70% και το 2018 το ποσοστό θα ξεπεράσει το 70% και θα αγγίζει το 74% γιατί είχαμε αύξηση των εισακτέων κατά 3966 θέσεις.

Συνολικός αριθμός  υποψηφίων Εισήχθησαν Ποσοστό

(%)

2017 106.464 74.511 70
2016 105.548 72.973 69

Σύμφωνα με στοιχεία του 2000 που δημοσιεύονται στο http://www.nationmaster.com η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια πλανήτη με δεύτερο το Βέλγιο με 45%.

© 2018, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!