Δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο Υπουργείο Εξωτερικών

Διπλωματικός Κλάδος

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον ειδικό διαγωνισμό που διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών είναι και η γνώση της Αγγλικής και μίας εκ των παρακάτω γλωσσών: Αραβικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Κινεζικής, Ρωσικής. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού φοιτούν στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμμετέχουν εκ νέου σε εξετάσεις, που διενεργεί η Διπλωματική και οι επιτυχόντες διορίζονται ως Ακόλουθοι Πρεσβείας.

Σχετικές πληροφορίες:

● Προεδρικό Διάταγμα 23/2017 Εισαγωγικός Διαγωνισμός των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας- ΝΕΟ

● Π.Δ. 17/1999 “Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματκής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών” (ΦΕΚ Α΄ 10/1999)

●  Περί αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία (ΦΕΚ)

● Ενδεικτική Βιβλιογραφία

● Γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4451/2017 (κατάργηση ανώτατου ορίου ηλικίας συμμετοχής στο διαγωνισμό)

Κλάδος Εμπειρογνωμόνων

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα σύμφωνα με τις ειδικότητες, που κατά περίπτωση προκηρύσσονται. Ο διορισμός πραγματοποιείται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ειδική διαδικασία επιλογής, που διενεργεί το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετικές πληροφορίες:

● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 104 παρ. 1 και 2 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών

 

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς, οι οποίες προκηρύσσονται από κάθε Οργανισμό χωριστά και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με μέριμνα του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς. Πληροφορίες για τα προαπαιτούμενα και τη διαδικασία αίτησης αναρτώνται ανά προκήρυξη.

Παρατίθενται σχετικοί σύνδεσμοι Διεθνών Οργανισμών

● United Nations – Human Resources
● European Personnel Selection Office (EPSO)
● NATO – Recruitment Service
● OSCE – Employment
● European Patent Organisation – Jobs 
● UNESCO – Employment and internships
● UNHCR – Careers 
 UNHCR – Πληροφορίες για Πρακτική Άσκηση, Εθελοντική Εργασία
● UNIDO – Employment Opportunities
● Atomic Energy Agency (IAEA) – Jobs
● International Civil Aviation Organization (ICAO) – Employment Opportunities
● Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty Organization (CTBTO) – Employment
● Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) – Careers at CERN
● World Intellectual Property Organization (WIPO) – Careers and Recruitment
● European Union Agency for Fundamental Rights
● European Maritime Safety Agency (EMSA) – Career Opportunities
● European Aviation Safety Agency (EASA) – Career Opportunities
● Wassenar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual – Use Goods and Technologies – Job Opportunities
● World Meteorological Organization (WMO) – International Job Vacancies

© 2018, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly, PDF & Email
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

Leave a Comment

seventeen − 15 =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!