Οι προτάσεις μου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  1. μείωση των εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση. Σήμερα (2018) εισάγεται συνολικά  το 74%  των εισακτέων. Το 2018 το ποσοστό εισακτέων στα Ημερήσια ΓΕΛ ήταν 80%. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με ανάλογο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό που εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 30-45% .
    Ποσοστά εισακτέων 2018:

 -Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων.  Οι εισακτέοι πρέπει να καθορίζονται μόνο από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εισακτέοι κάθε χρόνο δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εισακτέοι στις 20 Φιλολογικές Σχολές που κάθε χρόνο είναι περίπου  4000.

Ρύθμιση  του συστήματος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε περισσότεροι φοιτητές να εισάγονται σε ΑΕΙ που είναι υψηλότερα στις προτιμήσεις τους. Για το σκοπό αυτό μπορεί:

α]να μπει πλαφόν στον αριθμό των σχολών που δηλώνονται στο Μηχανογραφικό. Το 2018 ένας υποψήφιος της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών  Σπουδών μπορεί να δηλώσει μέχρι 231 τμήματα, της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών  Σπουδών μπορεί να δηλώσει μέχρι 299 τμήματα, της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής μέχρι 267 τμήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 5 πανεπιστημιακά τμήματα και στη Γαλλία μέχρι 12.

Β] η εισαγωγή να γίνεται σε ενιαία Σχολή – ή/και σε ίδρυμα – και η επιλογή και ένταξη σε πρόγραμμα σπουδών επιστημονικής εξειδίκευσης να γίνεται  μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ή του δεύτερου έτους.  Κάτι ανάλογο συμβαίνει στην Γαλλία.

Καθορισμός  απαραίτητων μαθημάτων,  συντελεστών βαρύτητας και τυχόν ελάχιστης βαθμολογίας  από τις σχολές και όχι  από το Υπουργείο Παιδείας

Οι σχολές βάζουν τους κανόνες και το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί τις Πανελλαδικές Εξετάσεις . Πρέπει τα Πανεπιστήμια να έχουν τον πρώτο λόγο  στον τρόπο επιλογής καθορίζοντας τα μαθήματα,  τους συντελεστές  βαρύτητας τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις. π.χ Για να εισαχθείς στα τμήματα Μαθηματικών να υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία και συντελεστής 3. Να σταματήσουν οι παραλογισμοί της μορφής: Να περνάς σε τμήματα Βιολογίας  χωρίς να έχεις εξετασθεί στη Βιολογία ( Θετικών Επιστημών με επιλογή Μαθηματικών και όχι Βιολογίας) , να περνάς σε τμήματα Πληροφορικής χωρίς να έχεις εξεταστεί στον Προγραμματισμό (από ΟΠ Θετικών Σπουδών).

Στα τμήματα υγείας  περνούν πολλοί υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με εξεταζόμενα μαθήματα τα Αρχαία, την Ιστορία και την Βιολογίας Γενικής Παιδείας όταν τα κυρίαρχα μαθήματα στα τμήματα αυτά είναι η η Χημεία , Φυσική , τα Μαθηματικά.

-Βάση σε ένα Βασικό Μάθημα που θα επιλέγει το κάθε τμήμα. Παραδείγματα:

Για να περάσεις Φυσικός να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στη Φυσική.

Για  να περάσεις Χημικός να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στη Χημεία.

Για να περάσεις Πληροφορικής να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στον Προγραμματισμό.

Εδώ και πολλά χρόνια για να εισαχθείς σε 40 περίπου τμήματα χρειάζεται βάση σε ένα ή δύο μαθήματα. Τα τμήματα αυτά είναι οι Ξενόγλωσσες Φιλολογίες (πρέπει  να γράψεις 10 στη Ξένη Γλώσσα), οι Αρχιτεκτονικές (πρέπει  να γράψεις 10 στο Ελεύθερο & το Γραμμικό Σχέδιο), Μουσικών Σπουδών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ.   Γιατί αυτή η λογική να μην μπει σε όλες τις σχολές; Σε ένα τουλάχιστον μάθημα να υπάρχει η βάση του 10. (η πλήρης λίστα με τα ειδικά μαθήματα : http://sep4u.gr/sos/eidmath.php )

 -Σε κάθε σχολή να εισάγονται με εξετάσεις στα ίδια μαθήματα.

Σήμερα υπάρχουν πολλές σχολές κοινές σε δύο,  σε  τρία ή και σε όλα  πεδία (τα παιδαγωγικά τμήματα, Γυμναστικές Ακαδημίες).  Όλα τα τμήματα της Υγείας   μπορούν να διεκδικήσουν υποψήφιοι από όλες τις ομάδες Προσανατολισμού.  Δεν πρέπει  να συγκρίνονται ανόμοια πράγματα . Παραβιάζεται θεμελιώδη αρχή των Μαθηματικών που λέει ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις ανόμοια πράγματα.

Πρέπει  αυτή η αδικία  των  «κοινών σχολών»  να  αλλάξει και για κάθε Σχολή να εισάγονται υποψήφιοι που έχουν εξεταστεί  στα ίδια μαθήματα  ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση των επιδόσεων.
Το 2018 οι κοινές σχολές στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ) ήταν 82, στο στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ) ήταν 91 κλπ

Στις σχολές της Υγείας (3οΕΠ) μπορείς να περάσεις με 3 εντελώς διαφορετικούς τρόπους!

-Δεύτερη κατανομή των εισακτέων: Κάτι που επίσης πρέπει να γίνει είναι η κάλυψη των χιλιάδων θέσεων που μένουν κενές γιατί  επιτυχόντες τελικά δεν τις  επιλέγουν .Το κάνουν τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Το κάνουν επίσης τα  Αγγλικά Πανεπιστήμια στα οποία  υπάρχει ο θεσμός του Clearing.  Στo χρονικό διάστημα από 16 Αυγούστου ως το τέλος Σεπτεμβρίου τα πανεπιστήμια ανακοινώνουν τις κενές θέσεις σε κάθε ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που για διάφορους λόγους αρχικά έχουν μείνει έξω από τα πανεπιστήμια μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις με χαμηλότερες απαιτήσεις σε βαθμούς.

-Σταθεροί κανόνες για  3 τουλάχιστον χρόνια.
Πρέπει ένας μαθητής από την Α Λυκείου να γνωρίζει ότι μέχρι την Γ Λυκείου θα είναι σταθεροί οι κανόνες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πολλές χρονιές έχουμε σημαντικές αλλαγές λίγους μήνες πριν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
1]Ενώ λέγαμε στους υποψηφίους ότι δεν υπάρχουν εισακτέοι στην Αστυνομία στο μέσο την χρονιάς, όταν τα παιδιά είχαν δηλώσει και κατευθύνσεις και μαθήματα,  τους ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας ότι θα υπάρχουν εισακτέοι  αλλά θα φοιτήσουν στις σχολές μετά από 2 χρόνια!!!!!!!!
2]Για τους αθλητές με διακρίσεις ενώ είχαν γίνει τα μηχανογραφικά και είχαν βγει τα αποτελέσματα από τον Υπουργό Παιδείας  αύξηση των εισακτέων στην κατηγορία 3% κατά 50% δηλαδή έγινε 4,5%.

 

 

 

© 2018, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!