Αλλαγή στο ορισμό τεσσάρων βασικών μονάδων της Φυσικής

οι μονάδες που άλλαξαν ορισμό είναι το kilogram, ampere, kelvin, mole. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από 20/5/2019

26th meeting of the CGPM: 13-16 November 2018 (Versailles)
decides that, effective from 20 May 2019, the International System of Units, the SI,
is the system of units in which:

26th-CGPM-Resolutions
από 20/5/2019 θα ισχύουν οι νέοι ορισμοί για κιλό, αμπέρ, κέβιν, γραμμομόριο

© 2018, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

21 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!